Phương thức thanh toán

Bạn có thể kết nối PayPal, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng của mình với PayPal để mua một số sản phẩm của chúng tôi. Sau khi gửi đơn đặt hàng, bạn sẽ được chuyển hướng đến PayPal để hoàn tất giao dịch.

1.Đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn hoặc sử dụng thẻ tín dụng Express;
2.Nhập chi tiết thẻ của bạn và đơn đặt hàng sẽ được chuyển đến địa chỉ PayPal của bạn. Sau đó nhấp vào "Gửi";
3. thanh toán của bạn sẽ được xử lý và một hóa đơn sẽ được gửi đến địa chỉ e-mail của bạn;

LƯU Ý: Đơn đặt hàng của bạn sẽ được chuyển đến địa chỉ PayPal của bạn. Hãy đảm bảo rằng nó là chính xác và đầy đủ.

CÁCH THANH TOÁN

Nếu bạn muốn thanh toán bằng Thẻ tín dụng. Vui lòng nhấp vào Paypal và tìm kiếm 'Thanh toán bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng'
Nhập chi tiết Thanh toán, Địa chỉ thanh toán và Thông tin liên hệ của bạn.

Mua ngay, thanh toán sau

https://www.paypal.com/us/digital-wallet/ways-to-pay/buy-now-pay-later, click this link to learn more